about project

Projenin ana amacı turist rehberleri arasında istihdamı arttırmak ve kesin olarak ihtiyaçlarını tespit ederek dil öğrenimi yolu ile mesleki becerilerini geliştirmektir.

Projenin hedefleri şu şekilde gerçekleştirilecektir:

  • turist rehberleri için spesifik olarak belirlenmiş dil becerilerini geliştirmek;
  • ülkeler arasındaki farklılıkları kesin olarak tespit ile yabancı turistler için  iyi bir Pratik kataloğu geliştirmek;
  • hedef  diller için (inngilizce,almanac) öğrenme alanı geliştirmek.

Bu projenin hedefleri stratejik ortaklık ile desteklenen aktivitelerle uyumludur çünkü bu hedefler değişim pratikleri tesis etme ,gelişimi teşvik ve eğitim alanında yenilikçi uygulamaları test etme ve uygulama açısından kurumlar arasındaki işbirliğine katkı sunacaktır. Proje dil ve dijital beceriler özellikle girşimcilik olarak  istisnai  beceriler ve temel beceriler dahil omak üzere ana becerilerin değerlendirilmesine ve sağlanmansını teşvik etme amacını gütmektedir.

 

Proje hakkında bilgiler:
Program: Erasmus+
Anahtar eylem: İyi pratiklerin değişimi ve yenilikler konusunda işbirliği. 
Başlık: Tur liderleri ve turist rehberleri için dilsel yetkinliğe rehber.
Uygulama tarihi: 01.09.2014 – 31.08.2016

EU-flag-Erasmus vect NEG
 
Changing lives. Opening minds.

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir.

Bu yayın sadece yazarının görüşlerini yansıtır, ve Komisyon burada yer alan bilgilere sorumlu tutulamaz.