• GOLIC GUIDE

  şekilde tasarlanmıştır turist rehberleri arasında istihdam oranının etkin bir şekilde arttırılması için tasarlnır
 • GOLIC GUIDE

  şekilde tasarlanmıştır rehberlerin mesleki becerilerini geliştirmesi için tasarlanır
 • GOLIC GUIDE

  şekilde tasarlanmıştır dil becerilerini genişletmek
 • 1
 • 2
 • 3

 

 

Çok dillilik 2020 perspektifinden Avrupa  Birliği vizyonunun temel unsurlarından birisidir.Avrupa Birliğinin temel kanı ve politikaları herkes  öğrenme gruplarının doğasına dil içeriklerini adapte için çalışması gerektiğini gösteriyor. Turist rehberleri yabancı dil bilme açısından beklentileri karşılamayan bir meslek grubudur.

Avrupadaki turist rehberlerinin sadece yüzde 25 i meslek hayatlarında bir yabancı dili kullnamaktadırlar.Bu dil öğrenmek için zaman yetersizliğinden, turist rehberlerinin çalışma alanlarına giren çeşitli dillerin olmamasından kaynaklanmaktadır.

Projenin ana amacı turist rehberleri arasında istihdamı arttırmak ve kesin olarak ihtiyaçlarını tespit ederek dil öğrenimi (ingilizce,almanca) yolu ile mesleki becerilerini geliştirmektir..

EU-flag-Erasmus vect NEG
 
Changing lives. Opening minds.

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir.

Bu yayın sadece yazarının görüşlerini yansıtır, ve Komisyon burada yer alan bilgilere sorumlu tutulamaz.