about project

Głównym celem projektu “Guide to linguistic competence for tourist guides and tour leaders” jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia wśród przewodników turystycznych i poprawienie ich kompetencji zawodowych.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:

  • rozwój kursów językowych, dostosowanych do specyfiki przewodników turystycznych;
  • opracowanie katalogu dobrych praktyk dla przewodników turystów zagranicznych ze ścisłym określeniem różnic między krajami ich pochodzenia;
  • rozwój kursów m-learning dla grup docelowych (kursy językowe - angielski, niemiecki).

Cele projektu są zgodne z działaniami wspieranymi przez partnerstwa strategiczne, ponieważ jego efektem będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami z myślą o ustanowieniu wymiany praktyk, promowania rozwoju i testowania oraz wdrażania innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji. Sam projekt jest odpowiedzią na cel wspierania i oceny kluczowych kompetencji, w zakresie podstawowych umiejętności i kompetencji przekrojowych, w szczególności przedsiębiorczości, języków i umiejętności informatycznych.

 

Informacje o projekcie:
Program: Erasmus+.
Działanie kluczowe: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 
Tytuł: Guide to linguistic competence for tourist guides and tour leaders.
Czas realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2016.

EU-flag-Erasmus vect NEG


Zmienia życie. Otwiera umysły.
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.