• GOLIC GUIDE

  zaprojektowany w celu skutecznego zwiększenia stopy zatrudnienia wśród przewodników turystycznych
 • GOLIC GUIDE

  zaprojektowany w celu poprawy ich kompetencji zawodowych
 • GOLIC GUIDE

  zaprojektowany w celu poszerzenia ich umiejętności językowych
 • 1
 • 2
 • 3

Wielojęzyczność jest jednym z głównych filarów wizji Unii Europejskiej z perspektywy roku 2020. Podstawowe założenia i polityki Komisji Europejskiej wskazują, że każdy z nas powinien dążyć do dostosowania treści językowych do charakteru grupy nauki. Przewodnicy turystyczni są grupą zawodową, która w zakresie znajomości języków obcych na pewno nie spełnia tych oczekiwań.

Tylko 25% z przewodników turystycznych w całej Europie posługuje się językiem obcym w ich życiu zawodowym. Spowodowane jest to przede wszystkim z brakiem czasu, aby nauczyć się języka, braku dopasowania istniejącego zakresu kursów do charakteru pracy przewodników turystycznych, nie ma kursów dedykowanych przedstawicielom tej grupy docelowej.

Głównym celem projektu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia wśród przewodników turystycznych i poprawienie ich kompetencji zawodowych poprzez doskonalenie swoich umiejętności językowych poprzez dostarczanie precyzyjnie dopasowanych do ich potrzeb zawodowych kursów m-learning w zakresie języków: angielskiego i niemieckiego.

EU-flag-Erasmus vect NEG


Zmienia życie. Otwiera umysły.
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.