• GOLIC GUIDE

  Е създаден с цел ефективно повишаване на заетостта сред екскурзоводите
 • GOLIC GUIDE

  Е създаден с цел подобряване на професионалните им компетенции
 • GOLIC GUIDE

  Е създаден с цел подобряване на професионалните им компетенции
 • 1
 • 2
 • 3

 

 

Погледнато от перспективата на 2020г. многоезичието ще е един от основните „стълбове“  на Европейския съюз.  Политиките на Европейската Комисия показват, че трябва да се работи повече върху адаптирането на съдържанието на езиковите курсове към обучаващите се. Когато става въпрос за владеене на чужди езици, туристическите гидове са професионална група, която определено не винаги отговаря на очакванията на туристите.

Само 25% от туристическите гидове из цяла Европа използват чужд език в работата си. Това се дължи главно на липсата на време за научаване на езика. Друга причина за това е, че съществуващите езикови курсове не винаги съответстват на специфичния характер на работата на туристическите гидове. Това ни провокира да създадем обучение, специално насочено към тази целева група.

Главната цел на проекта е повишаване на нивото на заетост сред туристическите гидове и подобряване на техните професионални и езикови умения, чрез специално разработени според техните нужди мобилни езикови курсове по английски, немски.

EU-flag-Erasmus vect NEG
Changing lives. Opening minds.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.